ככה הפילו את פרופסור רולידר ואותי בערוץ 2. (אמיתי)