ככה תפחיתו עצבים בבוקר!!! ( שיעור בחיוך מס' 2 עם משה כחלון)