סדנת צחוק לבנק מזרחי, ובבוקר כולם כבר צחקו בדרך לבנק…