צחוק בין חברים עם סדנת צחוק

מה קורה שקבוצת חברים מזמינה סדנת צחוק?
זה מתחיל בערב רגוע, ונגמר בערב פרוע…