סדנאות צחוק לקסטרו (נהריה)

 

קוקיה – סדנאות צחוק בהנחיית עמי אנידג'ר, סדנה לקסטרו נהריה.