סדנאות צחוק: עמי מכופף כפית (בעזרת העיניים) בביתו של אורי גלר